Szkolny chór

  • Print

Członkami chóru są oczywiście nasi uczniowie, którzy spotykają się 2 razy w tygodniu na próbach, natomiast w okresach przed samymi występami, chór zbiera się w zasadzie codziennie. Próby odbywają w godzinach popołudniowych.

Chór zdobył wiele nagród i wyróżnień. Dla członków chóru nie jest tylko możliwość reprezentowania szkoły, ale również sposób na samorealizację połączoną z dobrą zabawą. 

Bez wątpienia chór jest naszą dumą i jedną z wizytówek naszej szkoły. 

Opiekunem chóru jest Pani Piotrowska.