Koło Turystyczno-Krajoznawcze

  • Print

Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze w II LO rozpoczęło działalność w 1989 roku. Opiekunem była wówczas nauczycielka naszego liceum pani prof. Aldona Urbaniak. Młodzież uczestniczyła corocznie w Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym PTTK „Błędne Skały” w Kotlinie Kłodzkiej oraz w wielu innych imprezach turystycznych o charakterze lokalnym. SKTK prowadziło aktywną działalność do roku 1993, po czym w latach 1993 – 2002 zawiesiło swoją działalność w ramach struktur PTTK. Nadal prowadzono działalność turystyczno – krajoznawczą w ramach imprez własnych szkoły.

Jesienią 2002 roku reaktywowano działalność i od 21 lutego 2003 r. Koło ponownie zostało włączone w struktury kaliskiego oddziału PTTK. Opiekunem została pani prof. Jolanta Kowalska, a SKTK  przyjęło nazwę „Kościuszkowiec”.

Zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach!