Patron

  • Print

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817), bohater dwóch narodów polskiego i amerykańskiego. Wśród wielkich postaci historycznych nieczęsto spotkać można ludzi, których życiorysy - nawet w krytycznym ujęciu biografów - niemal nie budzą kontrowersji. A jeśli nawet, to można je skwitować porzekadłem, że" błędów nie robi ten, kto nic nie robi. Taki był nasz Patron - kompetentny żołnierz i człowiek miłujący wolność.

Zapraszamy do zwiedzenia wirtualnego muzeum poświęconego Tadeuszowi Kościuszce, pod poniższym linkiem: http://kosciuszko.wielkiehistorie.pl