Prelekcja Życie po przeszczepie nerki.

  • Print

W czwartek 27 lutego b.r. nasza polonistka p. prof. Beata Majchrzak wystąpiła przed uczniami naszej szkoły z prelekcją na temat nietypowy dla swojej specjalności - choć bliski sobie ze względów osobistych - Życie po przeszczepie nerki. Nie uciekając od anegdot, osładzających niełatwą tematykę, przedstawiła: sposoby radzenia sobie z dysfunkcjami nerek, procedurę i warunki transplantacji tego narządu w naszym kraju, a także wymogi, które powinien spełniać pacjent po przeszczepie, aby utrzymać pracę otrzymanego narządu.