Rozstrzygnięcie konkursu na stan. dyr. II LO.

  • Print

W dniu 20 kwietnia b.r. w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza odbył się konkurs na stanowisko dyrektora II LO. Decyzją komisji konkursowej funkcję tę powierzono ponownie p. mgr Marii Żubrowskiej-Gil.

Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy!