Jesteś tutaj: HomeGaleria

XI „Bieg Kościuszki”

Zapraszamy do udziału  w XI „Biegu Kościuszki”

Regulamin
XI „ Biegu Kościuszki ”
Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli na 5 km

I. Cel imprezy

- popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,
- promocja zdrowego stylu życia,
- integracja młodzieży szkół kaliskich,
II. Organizatorzy
1. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy
III. Termin i miejsce (trasa)
- 24.09.2017 r. godz. 10.00
- Trasa biegu głównego o długości 5km, 2 pętle po 2500m
Start i meta przy II LO w Kaliszu, ul. Szkolna 5. Trasa wzdłuż rzeki Prosny ul.
Sadową do kładki na wysokości SP 12, przebiegnięcie na drugą stronę,
obiegnięcie klombu przy ZSGH, dalej wbiegnięcie na stadion ZSGH,
pokonanie 250m po bieżni stadionu, po wybiegnięciu ze stadionu w prawo w
ulicę Przybrzeżną. Nawrót ok. 100m przed hurtownią „Arjago”. Następnie
wbiegnięcie na kładkę na wysokości SP 12 i powrót do II LO.
- Trasy biegów szkolnych
- „O Puchar Sklepu Sport-Centrum” w Kaliszu, roczniki 2008 i młodsi ok.350m. Start na wysokości kładki przy SP 12 od ul. Szewskiej, meta przy II LO
- „O Puchar Prezesa UKS-12 Kalisz”, roczniki 2007-2006 ok. 800m
Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska ‘Runotex”, meta przy II LO
- „O Puchar Przewodniczącego KSZS”, roczniki 2005-2004 ok. 1000m
Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska „Runotex”, obiegnięcie klombu przy ZSGH, meta II LO
- „O Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji”, roczniki 2003-2002 ok. 1200m
Start skrzyżowanie ulic Wodnej i Przybrzeżnej, meta II LO
- „O Puchar Dyrektora II LO w Kaliszu”, dziewczęta roczniki 2001-1999 oraz „Bieg Absolwenta i Sympatyka” ok. 1200m
Start i meta przy II LO
Chłopcy roczniki 2001-1999 ok. 2500m
Start i meta przy II LO (1 pętla biegu głównego)

IV. Program
- 10.00 Uroczyste rozpoczęcie
- 10.15 Bieg dziewcząt rocznik 2008 i młodsi ok. 350m
- 10.25 Bieg rocznik 2008 i młodsi ok. 350m
- 10.35 Bieg dziewcząt rocznik 2007-2006 ok. 800m
- 10.45 Bieg chłopców rocznik 2007-2006 ok. 800m
- 10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2005-2004 ok.1000m
- 11.05 Bieg chłopców rocznik 2005-2004 ok.1000m
- 11.15 Bieg dziewcząt rocznik 2003-2002 ok. 1200m
- 11.25 Bieg chłopców rocznik 2003-2002 ok. 1200m
- 11.35 Bieg dziewcząt rocznik 2001-1999 i „Bieg Absolwenta” ok. 1200m
- 11.45 Bieg główny w kategorii Open mężczyzn i kobiet 5000m oraz Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli
- Bieg chłopców rocznik 2001-1999 2500m
V. Nagrody
- Dla zwycięzców biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary.
- We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe
- W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe.
- W Mistrzostwach Kalisza Nauczycieli w kategorii kobiet i mężczyzn za I miejsce puchar oraz za miejsca I-III medale i dyplomy
VI. Zgłoszenia
- w dniu zawodów w budynku II LO ul. Szkolna 5, do godz. 11.00 (Bieg główny)
- Biuro zawodów czynne od godziny 9.30
VII. Opłata startowa

- W biegu głównym 7,- zł
- Biegi szkolne oraz Bieg Absolwenta i Sympatyka II LO zwolnione z opłaty startowej

VIII. Postanowienia końcowe

- Biegi odbędą się bez względu na pogodę,
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA
- sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Waldemar Olszyna

Go to top