uczniowie

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a users who is in the suppliers group.  
Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page.  That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

Happy Orange Orchard

At our orchard we grow the world's best oranges as well as other citrus fruit such as lemons and grapefruit. Our family has been tending this orchard for generations.

Podręczniki

Publikujemy listę podręczników dla wszystkich klas na kolejny rok szkolny. Wykaz można również znaleźć w menu głównym Uczniowie>podręczniki.

Klasa I - (>>pobierz<<),

Klasa II - (>>pobierz<<),

Klasa III - (>>pobierz<<),

Klasa IB - (>>pobierz<<).

Wonderful Watermelon

Watermelon is a wonderful and healthy treat. We grow the world's sweetest watermelon. We have the largest watermelon patch in our country.

Karta Dobrego Ucznia

Ogłoszenie dotyczące warunków uzyskania Karty Dobrego Ucznia

Karta Dobrego Ucznia na rok szkolny 2018/2019 sem I

Czytaj więcej: Karta Dobrego Ucznia

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Absolwenci, którzy uczestniczyli w roku szkolnym 2017/2018 w konkursach i olimpiadach oraz mieli bardzo dobre wyniki w nauce, mogą skorzystać z Stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Procedura przyznawania stypendium została szczegółowo opisana w regulaminie, który jest umieszczony na stronie

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Termin składania wniosków do 20 października 2018 r. (zgodnie z regulaminem)