uczniowie

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a users who is in the suppliers group.  
Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page.  That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

Happy Orange Orchard

At our orchard we grow the world's best oranges as well as other citrus fruit such as lemons and grapefruit. Our family has been tending this orchard for generations.

Wonderful Watermelon

Watermelon is a wonderful and healthy treat. We grow the world's sweetest watermelon. We have the largest watermelon patch in our country.

Stypendium Miasta Kalisza im.Świętego Jana Pawła II

Uczniowie zamieszkali i zameldowani w Kaliszu, zainteresowani ubieganiem się o Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na rok szkolny 2018/2019 (semestr I), proszeni są o zgłaszanie się po odbiór wniosków i klauzuli informacyjnej do administracji szkoły.

Termin składania wniosku wraz z załącznikami upływa w dniu 22.06.2018 r. godz. 15:00.

Ubiegać się o stypendium mogą uczniowie z Kalisza, którzy mają średnią ocen minimum 4.1 (osiągniętą w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek).

Próg dochodowy to 1000 zł netto na osobę (potwierdzony np. zaświadczeniem z zakładu pracy, zaświadczeniem wydanym przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy-zgodnie z załączonymi zasadami weryfikacji dochodu).

Ponadto kryteriami są:

wyjątkowe uzdolnienia (należy potwierdzić pisemnie),

wzorowa postawa społeczną (należy potwierdzić odpowiednimi opiniami lub dokumentami).

Poniżej umieszczamy linki do załączników dotyczących stypendium, a w szczególności wniosek.

  • zasady weryfikacji dochodów (>>pobierz<<)
  • klauzula informacyjna (>>pobierz<<)
  • regulamin przyznawania Stypendium Miasta Kalisza (>>pobierz<<)
  • wniosek (>>pobierz<<). 

W razie pytań proszę zgłaszać się do administracji szkoły.

Ewelina Hylewska

Latest Users Module

This module displays the latest registered users. Help

Login Module

This module displays a username and password login form. It also displays a link to retrieve a forgotten password. If user registration is enabled (in the Global Configuration settings), another link will be shown to enable self-registration for users. Help