IB DIPLOMA PROGRAMME

ib logo           School 049645

 

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Matura międzynarodowa IB DP

Jesteśmy "Srebrną Szkołą"

lieum srebro

Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uczestnictwo TDTS

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w naszej szkole

pomoc pp

Program "Poznaj Polskę"

Bez nazwy

i9Fu eDX 400x400

poznajPolske

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Jesteś na stronie:

Matura międzynarodowa IB DP

International Baccalaureate Diploma Programme - Matura Międzynarodowa

Od roku 2014 w naszej szkole prowadzimy oddziały międzynarodowe. Przed uczniem takiej klasy otwierają się nowe możliwości:

 • większe szanse dostania się na studia zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • zdobycie szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków

- Informacja o programie (>>zobacz<<)

- Prezentacja o IB (>>zobacz<<)

czytaj więcej

Przyjdź do nas! Rekrutacja

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

 

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 (>>zobacz<<)

Terminarz rekrutacji (>>zobacz<<)

 

UWAGA! Wszystkie wnioski należy składać w formie elektronicznej. Wnioski do klas 1C i 1D należy składać do 31 maja 2023. 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas 1C i 1D odbędzie się 6 czerwca o godz. 15.30. Prosimy kandydatów o przyniesienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

Strona do naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

 • Prowadzimy klasę z maturą międzynarodową (IB - International Baccalaureate), która daje dodatkowe możliwości rozwoju oraz edukacji na uczelniach zagranicznych;
 • Jesteśmy od lat w czołówce szkół kaliskich jeśli chodzi o wyniki maturalne (pierwsza trójka);
 • Otrzymaliśmy renomowany tytuł "Srebrnej Szkoły" w roku 2021 i 2022.

Film promujący szkołę

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed.In the Joomla! administrator there are additional extensions suce as Menus, Redirection, and the extension managers.

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

za rok szkolny 2022/2023.

Warunki składania wniosku:

Read more: Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2022

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Witam

Wydział Edukacji informuje, że regulamin i wniosek o stypendium znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Wniosek wypełniony komputerowo należy złożyć w terminie od 01 września do 20 października danego roku:

1) w formie papierowej, w kopercie z dopiskiem "Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Departament Edukacji i Nauki" - osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 (Punkt Kancelaryjny na parterze), lub 

2) w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP.

Dodatkowo na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. należy przesłać wniosek bez załączników w wersji edytowalnej programu WORD.

Karta Dobrego Ucznia 2022/2023

Karta Dobrego Ucznia

na roku szkolny 2022/2023

Kartę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania posiadający ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen

-klasy I minimum 5,20

- klasy II-IV minimum 5,00.

Uczniowie zainteresowani Kartą Dobrego Ucznia zapraszam po wniosek, do sekretariatu IB DP (na wprost sali nr 16).

Termin składania wniosków mija 21.09.2022 r. do godziny 15:00

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymał Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.

W razie pytań zapraszam osobiście lub tel. 62 767 66 57 wew.21.

Stypendium socjalne Miasta Kalisza na rok szkolny 2022/2023.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

Read more: Stypendium socjalne Miasta Kalisza na rok szkolny 2022/2023.

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II za rok szkolny 2021/2022

Warunki składania wniosku:

 • średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego: minimum 5,00;
 • tegorocznych maturzystów obowiązuje średnia roczna ocen, a nie ze świadectwa końcowego!
 • próg dochodowy to dochód do 2000,00 zł netto na członka rodziny ucznia; Dochód z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • uczeń powinien zamieszkiwać w Kaliszu
 • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów.
  Szczególnie ważne jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce (rodzaj osiągnięć, miejsce, data). Obecnie należy je przedstawić w punktach!
 • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny;
 • uczeń pełnoletni sam jest wnioskodawcą;
 • razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto;

Wszystkie zasady wypełniania wniosku i obliczania dochodu znajdują się w zamieszczonej prezentacji!!!

 Wniosek, wraz z upoważnieniem do przelewu na konto i dokumentami potwierdzającymi dochód  składamy do sekretariatu szkoły IB DP (na wprost sali nr 16), z przyczyn organizacyjnych do dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek, w godzinach pracy sekretariatu IB DP).

Wniosek drukujemy dwustronnie.

Wniosek i upoważnienie do przelewu na konto oraz PIT-2A będą dostępne w sekretariacie IB DP.

Z pytaniami dotyczącymi w/w stypendium zapraszam telefonicznie na nr.

62 7676657 wew. 21

 

Załączniki:

- wniosek (>>pobierz<<),

- weryfikacja dochodów (>>pobierz<<),

- wniosek przelewu (>>pobierz<<),

- prezentacja dotycząca stypendium (>>pobierz<<).

 

Ewelina Hylewska

Stypendium socjalne miasta Kalisza na rok szkolny 2020/2021

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie M. Kalisza

Wnioski o szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkole w terminie do 15.09.2021 r. do godziny 15:00

Read more: Stypendium socjalne miasta Kalisza na rok szkolny 2020/2021