IB Diploma Programme

 

ib logo  School number: 049645

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Matura międzynarodowa IB DP

Jesteśmy "Srebrną Szkołą"

lieum srebro

Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uczestnictwo TDTS

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w naszej szkole

pomoc pp

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Jesteś na stronie:

Matura międzynarodowa IB DP

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

English

Od kilku lat w naszej szkole istnieją klasy z maturą międzynarodową. Przed uczniem takiej klasy otwierają się nowe możliwości:

London English

  • większe szanse dostania się na studia poza granicami Polski;
  • zdobycie szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków;

- Informacja o klasach IB (>>zobacz<<)

- Prezentacja o IB (>>zobacz<<)

 

 

czytaj więcej

Przyjdź do nas! Rekrutacja

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

Rekrutacja

>>zobacz<<

Strona do naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

  • Wybierasz rozszerzenia od klasy 1, dzięki czemu możesz uczęszczać na interesujące cię lekcje;
  • Prowadzimy klasę z maturą międzynarodową (IB - International Baccalaureate), która daje dodatkowe możliwości rozwoju i samorealizacji, w tym wyjazdu i dalszej edukacji na uczelniach zagranicznych;
  • Jesteśmy od lat w czołówce szkół kaliskich jeśli chodzi o wyniki maturalne (pierwsza trójka);
  • Otrzymaliśmy renomowany tytuł "Srebrnej Szkoły" w roku 2021.

- ultoka o naszej szkole (>>zobacz<<) 

- nabór na rok szkolny 2021/2022 (>>zobacz<<).

Film promujący szkołę

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed.In the Joomla! administrator there are additional extensions suce as Menus, Redirection, and the extension managers.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Absolwenci, którzy uczestniczyli w roku szkolnym 2019/2020 w konkursach i olimpiadach oraz mieli bardzo dobre wyniki w nauce, mogą skorzystać z Stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Procedura przyznawania stypendium została szczegółowo opisana w regulaminie, który jest umieszczony na stronie

www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Termin składania wniosków do 20 października 2020 r. (zgodnie z regulaminem)

Karta dobrego ucznia na semestr I roku szkolnego 2020/2021

Kartę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania posiadający ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą i średnią ocen:

-uczniowie klasy pierwszej –minimum 5,20

-uczniowie klasy II oraz III– minimum 5.00

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymał Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.

Wniosek o Kartę Dobrego Ucznia wraz z klauzulą informacyjną można odebrać w sekretariacie IB (na wprost sali 16).

W razie pytań zapraszam. tel. 62 767 66 57 wew.21

Stypendium socjalne miasta Kalisza

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie M. Kalisza

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2020 r.

Wniosek do pobrania w sekretariacie IB DP na wprost sali nr 16.

Z pytaniami dotyczącymi stypendium zapraszam do pokoju na wprost sali nr 16 lub telefonicznie 62 767 66 57. 

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. 

 Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej.

Pobierz wyjaśnienia odnośnie ubiegania się o stypendium dostępne w załącznikach.

załącznik 1 - katalog i pouczenie (>>zobacz<<)

załącznik 2 - dokumentowanie źródła dochodów (>>zobacz<<)

załącznik 3 - upoważnienie wpłaty na konto bankowe (>>zobacz<<)

załącznik 4 - wniosek (>>zobacz<<)

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II 2020/2021 - sem. II

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na semestr II roku szkolnego 2020/2021.

Zapraszam do złożenia wniosku wraz z załącznikami w szkole .

Warunki ubiegania się o w/w stypendium w załącznikach.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją można składać w szkole do 12.02.2020 r. do godz. 15:00.

 

Załączniki:

- Regulamin obowiązujący od 09.2019 do 26.01.2021 (>>zobacz<<)

- Regulamin obowiązujący od 27.01.2021  (>>zobacz<<)

- Upoważnienie do przelewu na konto JPII (>>zobacz<<)

- Wniosek na II semestr roku szkolngeo 2020/2021 (>>zobacz<<)

- Zasady weryfikacji dochodów (>>zobacz<<)

 

Z poważaniem

Ewelina Hylewska

Karta Dobrego Ucznia na semestr II roku szkolnego 2019/2020

Karta Dobrego Ucznia na semestr II roku szkolnego 2019/2020.

Kartę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania posiadający

Read more: Karta Dobrego Ucznia na semestr II roku szkolnego 2019/2020

Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Rekrutacja stypendystów KFnrD (Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci) odbywa się przez internet.

Read more: Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.

Uczniowie zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II sem II, zapraszam po wniosek.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją można składać do 24.01.2020 r. do godz. 15:00.

W załączeniu nowy regulamin (>>pobierz<<) dot. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II