IB DIPLOMA PROGRAMME

IB WORLD SCHOOL 049645

 

 

 

 

 

   

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Jesteśmy "Srebrną Szkołą"

lieum srebro

Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uczestnictwo TDTS

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w naszej szkole

pomoc pp

Program "Poznaj Polskę"

Bez nazwy

i9Fu eDX 400x400

poznajPolske

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Jesteś na stronie:

Matura międzynarodowa IB DP

International Baccalaureate Diploma Programme - Matura Międzynarodowa

Od roku 2014 w naszej szkole prowadzimy oddziały międzynarodowe. Przed uczniem takiej klasy otwierają się nowe możliwości:

  • większe szanse dostania się na studia zarówno w Polsce, jak i za granicą
  • zdobycie szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków

- Informacja o programie (>>zobacz<<)

- Prezentacja o IB (>>zobacz<<)

czytaj więcej

Przyjdź do nas! Rekrutacja

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

 

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 (>>zobacz<<)

Terminarz rekrutacji (>>zobacz<<)

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ:

4 CZERWCA, GODZ. 15:30. PROSIMY O PRZYNIESIENIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM.

 

UWAGA! Wszystkie wnioski należy składać w formie elektronicznej. Nabór do klasy dwujęzycznej kończy się 29 maja.

Strona do naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

  • Prowadzimy klasę z maturą międzynarodową (IB - International Baccalaureate), która daje dodatkowe możliwości rozwoju oraz edukacji na uczelniach zagranicznych;
  • Jesteśmy od lat w czołówce szkół kaliskich jeśli chodzi o wyniki maturalne (pierwsza trójka);
  • Otrzymaliśmy renomowany tytuł "Srebrnej Szkoły" w roku 2021 i 2022.

Film promujący szkołę

Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU 

2022/2023

 InterRisk

SKŁADKA ZA OSOBĘ 40 zł
Opcja Podstawowa / Rodzaj świadczenia  

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwegowypadku na terenie plaówki

oświatowej

44.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

kwota łączna obejmująca również wypłatę za śmierć w wyniku NW

27.800 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca i udaru mózgu 22.000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwegowypadku 22.000 zł

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu

220 zł

za każdy   1%

W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% „SU”,

„ŚWIADCZENIE BÓLOWE”

 220zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 20% „SU”

4.400 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 10% „SU” 2.200 zł

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym

odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia

3.000 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 30%„SU” do 6.600 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 30% do 6.600 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 95

dni

150 zł

za dzień od 1 do 10 dnia, 100 zł za dzień od 11 do 95 dnia

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu do100 dni

100 zł

za dzień - max 100 dni

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 1% „SU” 220 zł

Pogryzienie przez psa 1% „SU” 

oraz pokąsania, ukąszenia 2% „SU”

(w przypadku pokąsania, ukąszenia warunek- 2-dniowy pobyt w szpitalu)

220 zł/440 zł
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW - w wyniku którego konieczny był co najmniej 3-dniowy pobyt w szpitalu 1% „SU” 220 zł
Świadczenie z tytułu rozpoznania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny - jednorazowe świadczenie wwys. 5% „SU” 1.100 zł
W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w wys. 5% „SU”

 

1.100 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 1.500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1.000 zł

Poważne Choroby

nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utratamowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów, świadczenie 100% „SU” w przypadku rozpoznania poważnej choroby

 

1.000 zł

Zwrot kosztów leków w wyniku NNW

- jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 100% „SU”. Zwrot kosztów następuje pod warunkiem, iż Ubezpieczony w związku z nieszczęśliwym wypadkiem przebywał w szpitalu przez okres minimum 4 dni

 

do 500 zł

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów

słuchowych w związku z NW na terenie placówki oświatowej do wysokości 200 zł

 

do 200 zł

Hejt Stop

bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku doznania mowy nienawiści w sieci

 
Pomoc psychologiczna w związku z NW do 500 zł