IB DIPLOMA PROGRAMME

ib logo           School 049645

 

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Matura międzynarodowa IB DP

1. Informacje o programie IB DP

2. DP w II LO

 a. Przedmioty

 b. Podręczniki

3. IB DP Year 1

a. Calendar of deadlines

4. IB DP Year 2

a. Calendar of deadlines

b. May 2023 exam schedule

5. School Documents

a. Admission Policy

b. Academic Honesty Policy

c. Language Policy

d. Assessment Policy

e. Inclusion Policy

6. CAS

a. CAS Handbook

7. Extended Essay

a. EE Handbook

Jesteśmy "Srebrną Szkołą"

lieum srebro

Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uczestnictwo TDTS

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w naszej szkole

pomoc pp

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Matura międzynarodowa IB DP

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

English

Od roku 2014 w naszej szkole prowadzimy oddziały międzynarodowe. Przed uczniem takiej klasy otwierają się nowe możliwości:

London English

 • większe szanse dostania się na studia zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • zdobycie szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków

- Informacja o programie (>>zobacz<<)

- Prezentacja o IB (>>zobacz<<)

 

czytaj więcej

Przyjdź do nas! Rekrutacja

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!

 

>>zobacz<<

UWAGA ! Wszystkie wnioski należy składać w formie elektronicznej.

Strona do naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

 • Prowadzimy klasę z maturą międzynarodową (IB - International Baccalaureate), która daje dodatkowe możliwości rozwoju, w tym dalszej edukacji na uczelniach zagranicznych;
 • Jesteśmy od lat w czołówce szkół kaliskich jeśli chodzi o wyniki maturalne (pierwsza trójka);
 • Otrzymaliśmy renomowany tytuł "Srebrnej Szkoły" w roku 2021 i 2022.

Film promujący szkołę

Matura międzynarodowa

Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!             

English

London English

Od kilku lat w naszej szkole istnieją klasy z maturą międzynarodową. Uczniowie klas IB wszechstronnie się rozwijają. 

 • mają większe szanse dostania się na prestiżowe kierunki studiów w kraju i za granicą,
 • zdobywają szeroką wiedzę akademicką i kształcą umiejętności praktyczne,
 • uczą się tolerancji i otwartości na różne poglądy oraz innych ludzi,
 • uczą się w języku angielskim,
 • zyskują nowych szanse, perspektywy i możliwości.

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate Diploma Programme) – to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku angielskim i zakończony egzaminem maturalnym.

Program International Baccalaureate Diploma pozwala uczniom uzyskać prestiżowy dyplom rozpoznawalny i uznawany przez jednostki szkolnictwa wyższego na całym świecie. 

Podstawowe cele matury międzynarodowej pozwalają uczniom na:

 • uczestnictwo w wymagającym, szerokim i ujednoliconym programie nauczania
 • rozwój krytycznego myślenia również w odniesieniu do siebie samych
 • rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się
 • rozwijanie międzykulturowego zrozumienia
 • uzyskanie rozpoznawalnego w świecie dyplomu

Program matury międzynarodowej:

Dwuletni program matury międzynarodowej opiera się na sześciu różnych dziedzinach tematycznych, spośród których uczeń wybiera interesujące go przedmioty. W ramach programu uczeń realizuje ponadto trzy obowiązkowe komponenty programu:

 • Extended Essay (Praca maturalna) - praca badawcza dotycząca dowolnie wybranego przedmiotu,
 • Theory of Knowledge (Teoria Wiedzy) – nauka krytycznego myślenia, wiedza o procesie poznawczym, determinujących go czynnikach oraz metodach i narzędziach zdobywania wiedzy w róznych dziedzinach nauki, 
 • CAS - kreatywność, rozwój fizyczny, wolontariat – program obejmujący wszystkie formy działania służące samodoskonaleniu się ucznia oraz umożliwiające mu uczestnictwo w różnych działaniach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Przystępując do programu uczeń wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup określając poziom ich trudności: rozszerzony (HL) lub podstawowy (SL). Każdy uczeń zobowiązany jest do wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz trzech przedmiotów na poziomie podstawowym.

Grupa 1: Literatura w języku ojczystym – nauka dotycząca literatury napisanej w ojczystym języku ucznia, a także obejmująca wybór literatury światowej. Realizacja programu w ramach pierwszej grupy wykształca u uczniów umiejętność własnej oceny poznanych dzieł literackich, krytyki literackiej oraz właściwego formułowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej. Uczniowie analizują wybrane utwory literatury światowej oraz polskiej.

Grupa 2: Język obcy – celem jest zachęcenie uczniów do rozumienia innej kultury poprzez naukę języka. W nauce języka nowożytnego kładziony jest akcent na nabywanie coraz większych kompetencji językowych oraz umiejętność użycia języka w różnych sytuacjach oraz dla różnych celów.  

Grupa 3: Nauki społeczne. Celem jest rozwijanie u uczniów zdolności rozróżniania, analizowania oraz oceniania teorii i koncepcji odnoszących się do natury jednostek oraz społeczeństw, a także ich aktywności.

Grupa 4: Nauki eksperymantalne. Każda z dziedzin powinna wyposażyć ucznia w teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod i technik naukowych. Stosując w praktyce metody naukowe uczniowie będą rozwijać zdolności analizowania, oceny oraz syntezy naukowych informacji.

Grupa 5: Nauki matematyczne. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat koncepcji i zasad matematycznych, rozwijają zdolność logicznego myślenia, a także poznają systemy informatyczne.

Grupa 6: Sztuka. Wybór przedmiotów z szóstej grupy nie jest obowiązkowy.  

Przedmioty do wyboru w II LO (oferta na rok szkolny 2021/2022

 • Grupa 1    Polish A:Literature
 • Grupa 2    English B, Spanish ab initio
 • Grupa 3    Business Management, Geography, History
 • Grupa 4    Biology, Chemistry, Physics, Environmental Systems and Societies (ESS)
 • Grupa 5    Mathematics: Analysis and Approaches LUB Applications and Interpretation (HL/ SL)     
 • Grupa 6    Theatre (lub dowolny przedmiot z grup 2-4). 

Zajęcia z przedmiotu Polish A Literature odbywają się w języku polskim, natomiast zajęcia z innych przedmiotów (oprócz języka hiszpańskiego) odbywają się tylko w języku angielskim.

Uwaga! Utworzenie grup z niektórych przedmiotów, może być uzależnione od liczby chętnych.

English