IB Diploma Programme

School number: 049645

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email: 

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Matura międzynarodowa IBDP

1. Informacje o programie IBDP

2. DP w II LO

 a. Przedmioty

3. IBDP Year 1

a. Calendar of deadlines

b. Podręczniki

c. Kalkulatory

4. IBDP Year 2

a. Calendar of deadlines

b. Harmonogram matur

5. Dokumenty

a. Admission Policy

b. Academic Honesty Policy

c. Language Policy

d. Assessment Policy

e. Inclusion Policy

6. CAS

a. CAS Handbook

7. Extended Essay

a. EE Handbook

b. EE deadlines

8. Group 4 Project

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Jesteś na stronie:

Matura międzynarodowa (IB)

Nie zwlekaj ! Przyłącz się do najlepszych !

English

Od kilku lat w naszej szkole istnieją klasy z maturą międzynarodową. Dla ucznia z takiej klasy pojawiają się nowe możliwości, jak:

London English

  • Większe szanse dostania się na studia poza granicami Polski;
  • Z wielu przedmiotów zdobycia szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków;

czytaj więcej

Przyjdź do nas ! Rekrutacja

Nie zwlekaj ! Przyłącz się do najlepszych !

Rekrutacja

(po gimnazjum): >>zobacz<<

(po szkole podstawowej): >>zobacz<<

Strony do naboru elektronicznego znajdują się pod adresami: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/ oraz  https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

  • Wybieranie rozszerzeń od klasy 1, dzięki czemu uczeń uczęszcza na interesujące ją/go lekcje;
  • Klasę IB - Internationla Baccalaureate (matura międzynarodowa), która daje dodatkowe możliwości rozwoju i samorealizacji;

 

XII Bieg Kościuszki

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XII Biegu Kościuszki!

Regulamin
XII „ Biegu Kościuszki ”Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli na 5 km

I. Cel imprezy

- popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,
- promocja zdrowego stylu życia,
- integracja młodzieży szkół kaliskich,
II. Organizatorzy
1. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy
III. Termin i miejsce (trasa)
- 30.09.2018 r. godz. 10.00
- Trasa biegu głównego o długości 5km, 2 pętle po 2500 m
Start i meta przy II LO w Kaliszu, ul. Szkolna 5. Trasa wzdłuż rzeki Prosny ul.
Sadową do kładki na wysokości SP 12, przebiegnięcie na drugą stronę,
obiegnięcie klombu przy ZSGH, dalej wbiegnięcie na stadion ZSGH,
pokonanie 250m po bieżni stadionu, po wybiegnięciu ze stadionu w prawo w
ulicę Przybrzeżną. Nawrót ok. 100m przed hurtownią „Arjago”. Następnie
wbiegnięcie na kładkę na wysokości SP 12 i powrót do II LO.
- Trasy biegów szkolnych
- „O Puchar Sklepu Sport-Centrum” w Kaliszu, roczniki 2009 i młodsi ok.350m. Start na wysokości kładki przy SP 12 od ul. Szewskiej, meta przy II LO
- „O Puchar Prezesa UKS-12 Kalisz”, roczniki 2008-2007 ok. 800m
Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska ‘Runotex”, meta przy II LO
- „O Puchar Przewodniczącego KSZS”, roczniki 2006-2005 ok. 1000m
Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska „Runotex”, obiegnięcie klombu przy ZSGH, meta II LO
- „O Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji”, roczniki 2004-2003 ok. 1200m
Start skrzyżowanie ulic Wodnej i Przybrzeżnej, meta II LO
- „O Puchar Dyrektora II LO w Kaliszu”, dziewczęta roczniki 2002-1999 oraz „Bieg Absolwenta i Sympatyka” ok. 1200m
Start i meta przy II LO
Chłopcy roczniki 2002-1999 ok. 2500m
Start i meta przy II LO (1 pętla biegu głównego)

IV. Program
- 10.00 Uroczyste rozpoczęcie
- 10.15 Bieg dziewcząt rocznik 2009 i młodsi ok. 350m
- 10.25 Bieg rocznik 2009 i młodsi ok. 350m
- 10.35 Bieg dziewcząt rocznik 2008-2007 ok. 800m
- 10.45 Bieg chłopców rocznik 2008-2007 ok. 800m
- 10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2006-2005 ok.1000m
- 11.05 Bieg chłopców rocznik 2006-2005 ok.1000m
- 11.15 Bieg dziewcząt rocznik 2004-2003 ok. 1200m
- 11.25 Bieg chłopców rocznik 2004-2003 ok. 1200m
- 11.35 Bieg dziewcząt rocznik 2002-1999 i „Bieg Absolwenta” ok. 1200m
- 11.45 Bieg główny w kategorii Open mężczyzn i kobiet 5000m oraz Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli
- Bieg chłopców rocznik 2002-1999 2500m
Wyprowadzenie na linię startu 15 minut przed rozpoczęciem biegu ( dotyczy biegów na 350m,800m, 1000m, 1200m-rocznik2004-2003)
V. Nagrody
- Dla zwycięzców biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary.
- We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe
- W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe.
- W Mistrzostwach Kalisza Nauczycieli w kategorii kobiet i mężczyzn za I miejsce puchar oraz za miejsca I-III medale i dyplomy
VI. Zgłoszenia
- w dniu zawodów w budynku II LO ul. Szkolna 5,
do godz. 11.00 (Bieg główny)
- Biuro zawodów czynne od godziny 9.30
VII. Opłata startowa

- W biegu głównym 7,- zł
- Biegi szkolne oraz Bieg Absolwenta i Sympatyka II LO zwolnione z opłaty startowej

VIII. Postanowienia końcowe

- Biegi odbędą się bez względu na pogodę,
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA
-Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Waldemar Olszyna

IX.WZÓR KARTY STARTOWEJ:

Każdy zawodnik biorący udział w XII BIEGU KOŚCIUSZKI zobowiązany jest do posiadania karty startowej z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru (>>pobierz<<).

Konkursy

Konkurs informatyczny dla programistów

IV LO w Kaliszu, jak co roku, organizuje konkurs programistyczny, który polega na utworzeniu programu komputerowego, korzystając z dowolnej aplikacji umożliwijącej zapisanie programu jak plik wykonywalny. Konkurs jest świetną okazją dla wszystkich zainteresowanych programowaniem sprawdzenia się w praktyce i poszerzeniu swoich umiejętności programistycznych. Jest to już XXVI edycja konkursu. Więcej informacji znajdziesz >>tutaj<<. 


Konkurs informatyczny dla programistów Pix 2019

pix2019 plakat

Zapisy do 12 maja 2019 r. Konkurs przeznaczony dla pasjonatów programowania. Więcej informacji znajdziesz >>tutaj<<.