IB Diploma Programme

School number: 049645

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

 

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

 Telefon: (62) 767 66 57

Email: 

WWW: http://www.2lo.kalisz.pl

 Inspektor ochrony danych:

                                       Katarzyna Bednarek

 ochrona danych        

Matura międzynarodowa IBDP

1. Informacje o programie IBDP

2. DP w II LO

 a. Przedmioty

3. IBDP Year 1

a. Calendar of deadlines

b. Podręczniki

c. Kalkulatory

4. IBDP Year 2

a. Calendar of deadlines

b. Harmonogram matur

5. Dokumenty

a. Admission Policy

b. Academic Honesty Policy

c. Language Policy

d. Assessment Policy

e. Inclusion Policy

6. CAS

a. CAS Handbook

7. Extended Essay

a. EE Handbook

b. EE deadlines

8. Group 4 Project

Jesteśmy "Brązową Szkołą"

brazowe liceum 2020

Program Edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uczestnictwo TDTS

Przygoda z przyrodą

projekt uam

Jesteś na stronie:

Matura międzynarodowa (IB)

Nie zwlekaj ! Przyłącz się do najlepszych !

English

Od kilku lat w naszej szkole istnieją klasy z maturą międzynarodową. Dla ucznia z takiej klasy pojawiają się nowe możliwości, jak:

London English

  • Większe szanse dostania się na studia poza granicami Polski;
  • Z wielu przedmiotów zdobycia szerszej wiedzy i lepszych umiejętności, które okazują się nieodzowne na studiach różnych kierunków;

czytaj więcej

Przyjdź do nas ! Rekrutacja

Nie zwlekaj ! Przyłącz się do najlepszych !

Rekrutacja

>>zobacz<<

Strona do naboru elektronicznego znajduje się pod adresem: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.

Warto być u nas bo:

  • Wybieranie rozszerzeń od klasy 1, dzięki czemu uczeń uczęszcza na interesujące ją/go lekcje;
  • Klasę IB - Internationla Baccalaureate (matura międzynarodowa), która daje dodatkowe możliwości rozwoju i samorealizacji, w tym wyjazdu i dalszej edukacji na uczelniach zagranicznych;
  • Jesteśmy od lat w czołówce szkół kaliskich jeśli chodzi o wyniki maturalne (pierwsza trójka);
  • Otrzymaliśmy renomowany tytuł "Brązowej Szkoły" w 2020 r.

WAŻNA informacja dla kandydatów do klady 1d dot. egzaminu 25.06.2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN WSTĘPNY W DNIU 25 CZERWCA 2020 r.

Egzamin trwa od godziny 15:30 do 17:00

Zdający muszą obowiązkowo mieć przy sobie legitymację szkolną oraz długopis.

Zdający, dla których II Liceum Ogólnokształcące jest pierwszym wyborem wchodzą do szkoły od strony skweru przy ulicy Szopena (przy przystanku autobusowym). Po wejściu do szkoły i dezynfekcji, zdający udają się do małej Sali gimnastycznej na parterze.

Zdający, dla których II Liceum Ogólnokształcące jest drugim lub kolejnym wyborem wchodzą do szkoły wejściem głównym od ulicy Szkolnej i po dezynfekcji, udają się do auli na pierwszym piętrze.

Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic lub opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie zdający oraz członkowie komisji rekrutacyjnej.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz muszą mieć zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek komisji rekrutacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

Zdający nie mogą wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów takich jak torebki, plecaki, saszetki, telefony komórkowe, maskotki lub inne przedmioty.

Konkursy

Konkurs informatyczny dla programistów

IV LO w Kaliszu, jak co roku, organizuje konkurs programistyczny, który polega na utworzeniu programu komputerowego, korzystając z dowolnej aplikacji umożliwijącej zapisanie programu jak plik wykonywalny. Konkurs jest świetną okazją dla wszystkich zainteresowanych programowaniem sprawdzenia się w praktyce i poszerzeniu swoich umiejętności programistycznych. Jest to już XXVI edycja konkursu. Więcej informacji znajdziesz >>tutaj<<. 


Konkurs informatyczny dla programistów Pix 2019

pix2019 plakat

Zapisy do 12 maja 2019 r. Konkurs przeznaczony dla pasjonatów programowania. Więcej informacji znajdziesz >>tutaj<<.